خوش آمدید

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
[ شنبه بیست و ششم آذر 1390 ] [ 19:56 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

تورا من چشم در راهم

عکس و تصویر تبریک به کل امت حزب الله آمد خبر مرگ ملک عبدالله دارد ز فرج نشانه ...

[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 1:26 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

سرد

ﻣﻦ ﺳﺮﺩ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﻑ ﺳﺮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﺩ

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺳﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻡ ﮔﺮﻡ

ﺍﯾﻦ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ

[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 1:23 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

به خاطر تو

عکس و تصویر ♥♥♥♥♥♥

[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 1:21 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

شاید

شـایـد بـرای تـو فـراوان بـاشـنـد کـسـانـی کـه انـدازه مـن دوسـتـت دارنـد

امـا بـرای مـن ... کـم کـه هـیـچ ! وجـود نـدارد کـسی کـه انـدازه ی " تـو "

دوسـتـش داشـتـه بـاشـم

[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 1:19 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

چه معنی دارد؟

چه معنـــــى دارد

زندگى...!؟

وقتى كه هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !!

[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 22:2 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

دوست داشتن تو

 

هر کـسی رو می تـونستـم دوست داشتـه بـاشم
اگـر
دوست داشتـن را از تـو شروع نـمی کردم...

[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 22:0 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

غمگین دیدارم

غمگین دیدارم ...

ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم...

ببین

خوابم نمی آید،

بیدارم...

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 2:22 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

حتی


حتی در دورترین نقطه دنیا هم که باشی

در دورترین فاصله از من

بازهم خاطره ات ، بوی آشنای عطرت ، شعرهایت و ....


تـــــــو را به من پیوند می دهد

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 2:9 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

می گویند.....

می گویند بهار و شکوفه هایش زیباست

دشتهای پر ازگل ، بارانی که از آسمان می بارد

ماه و ستاره هایش و...

اما وقتی تو نباشی هیچ چیز زیبا نیست

بگذار دیگران هر چه از زیبایی می خواهند بگویند  عزیزِ من

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 2:8 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

همدم دردم

 لب گر خنده می بینی به باطن هــمــــدم دردم


نه مأوایی ،نه معشوقی که من تنها ترین مـَــردم


غرورم انقلابی شد که ویران کرد احـــــــــساسم


سخن را گرم می گویم نــــــداند هیچکس ســردم


خدایا چاره ای ،راهی کـــــه راهم ،راه دل بـاشد


در این دنیای زوج امـــــا فقط من یک نفر فردم


غرورم با دلم دشـــمن،ولی یـــــک دَم نـــــدانستم


که در جنگ غرور و دل به دنبال چه مـی گردم


نه یاری ماند از کارم،نه یک تــَـن هــمدمی باشد


اگر امروز تنـــــهایم،خودم دیـــــــروز بـــد کردم

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 2:7 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

خداحافظي

خداحافظی

" خداحافظی ات "

عجب خرابه ای به بار آورده!

نگاه کن ...

مدت هاست در تلاشند

مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند!

[ جمعه بیست و ششم آبان 1391 ] [ 23:31 ] [ دکترمسعود ]
[ ]

نمی دانی چه دلتنگم

نمی دانی چه دلتنگم


 چه بی تابم


 چه غمگینم چه تنهایم


 تو را هر شب صدا کردم


 نمی بینی نمی خوابم 


 بیا تا باورت گردد


 که بی تو کمتر از خاکم


 ولی با تو به افلاکم


 بیا با آرزوهایم


  بسازم خانه ای در دل


 سراغم را نمی گیری


 مگر بیگانه ای با دل؟

[ دوشنبه بیست و دوم آبان 1391 ] [ 10:50 ] [ دکترمسعود ]
[ ]